راهنمای اصولی بستن چمدان

شاید شما هم مانند بسیاری افراد، بستن چمدان را مساله ای پیش پا افتاده در نظر بگیرید که از هیچ اصول خاصی پیروی نمی کند و چندان اهمیتی به آن ندهید اما باور داشته باشید این مساله علی الخصوص در سفرهای طولانی تر چنان با اهمیت است که می تواند کل سفرتان را تحت تاثیر […]