رکوردهای باورنکردنی دبی

دبی با ساختمان های بلند و فضاهای شهری خیره کننده، به یکی از پیشرفته ترین شهرهای جهان تبدیل شده است. به طوری که می توان ادعا کرد این شهر عربی که در همسایگی ماست، یک شبه ره صد ساله رفته است. اگر نگاهی کوتاه به گذشته شهر دبی بیندازید در خواهید یافت که تا چندی […]