راهنمای سفر به اردن

از اردن چه می دانید؟ اردن واقع در غربی ترین بخش آسیا و یکی از نابترین مقاصد گردشگری است که می توان به آن سفر کرد. فرهنگ و آداب و رسوم با چنان هارمونی با اقلیم این کشور در آمیخته که نظیر آن را در کمتر نقطه ای از جهان می توان به چشم دید. […]