سفر به کاپادوکیا

کاپادوکیا را تقریبا می‌توان قلب ترکیه در نظر گرفت. این شهر که در فاصله ۳۰۰ کیلومتری آنکارا، ۵۰۰ کیلومتری آناتالیا و ۸۰۰ کیلومتری استانبول قرار گرفته است؛ چه از نظر زیبایی و چه از نظر موقعیت مکانی گویی قلب تپنده کشور ترکیه است. ویژگی های خاص زمین شناسی سبب شده عده کثیری بر این اعتقاد […]